Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 
 

Επιστημονική τεκμηρίωση

Η φιλοσοφία του Time/system έγκειται στο να εξασφαλίσει ο χρήστης τη δυνατότητα να αξιοποιεί βέλτιστα το χρόνο του, διαθέτοντας παράλληλα την ελευθερία να προσαρμόζει τον προγραμματισμό του στις προσωπικές του ανάγκες.

Για να εξεταστεί κατά πόσο το σύστημα του Time/system πράγματι ανταποκρίνεται σε αυτή τη φιλοσοφία, διεξήχθη εμπειρική μελέτη από το Ίδρυμα Οργανωσιακών και Εργασιακών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Τα αποτελέσματα υπήρξαν εντυπωσιακά, καθώς έδειξαν ότι με τη χρήση του Time/system:

Η δαπάνη χρόνου για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό υπήρξε μειωμένη κατά 30,1%.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας στην εργασία παρουσίασε μέση αύξηση 18,4%.

Ο δείκτης στρες εμφανίστηκε μειωμένος κατά 13%.

University of Munich

Άλλα θετικά αποτελέσματα που διαπιστώθηκαν από την έρευνα υπήρξαν τα ακόλουθα:

Ο προσδιορισμός στόχων ήταν συχνότερος, πιο συνειδητός και σαφέστερος.

Η εργασία συνδεόταν σε μεγαλύτερο βαθμό με στόχους και η αποτίμησή της γινόταν σε σχέση με αυτούς.

Υπήρχε αυξημένη συναίσθηση της σπουδαιότητας του γραπτού προγραμματισμού. Τα πλεονεκτήματα του γραπτού προγραμματισμού κατέστησαν αντιληπτά μέσα από την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Το Time/system ενίσχυσε τον προγραμματισμό. Υπήρχε συχνότερος και πιο έγκαιρος προγραμματισμός, πέραν των καθημερινών εργασιών.

Η χρήση του Time/system συνέτεινε στο να καταστεί ο προγραμματισμός διαυγέστερος, διεξοδικότερος και πλέον δεσμευτικός.

Το Time/system συνεισέφερε στη βελτίωση της επισκόπησης εργασιών και προθεσμιών.

Αυξήθηκε ο βαθμός συγκέντρωσης σε σημαντικές εργασίες και στην έγκαιρη υλοποίησή τους.

Το Time/system διευκόλυνε την καταγραφή προσωπικών δραστηριοτήτων και πληροφοριών.

Το Time/system αύξησε τη δυνατότητα μάθησης, όσον αφορά στη σωστή διαχείριση του χρόνου.

Υπήρξε αύξηση στα επίπεδα ικανοποίησης υφισταμένων και συναδέλφων.

Υπήρξε αυξημένη διαθεσιμότητα πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.

Το Time/system προήγαγε την οργάνωση της εργασίας σύμφωνα με τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων. Υπήρξε καλύτερος καθορισμός προτεραιοτήτων και μεγαλύτερη προσήλωση στην τήρησή τους.

Υπήρξε μείωση στα επίπεδα του στρες.

 
 
       
Copyright PANOPTRON