Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 
     

Βελτιώστε την απόδοση του οργανισμού σας σε καίριους τομείς της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας

Η PANOPTRON παρέχει μια σειρά ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού σας σε καίριους τομείς της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες της PANOPTRON σας απαλλάσσουν από το φόρτο για την προετοιμασία και διεξαγωγή ενός ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου. Γι' αυτό και οι υπηρεσίες μας θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για οργανισμούς που δεν διαθέτουν μόνιμους εκπαιδευτές ή τμήματα εκπαίδευσης, καθώς και για οργανισμούς που οι εκπαιδευτές τους είναι ήδη πλήρως απασχολημένοι με προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Κάθε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο της PANOPTRON αποτελεί μια πλήρη εκπαιδευτική ενότητα. Παράλληλα, γνωρίζετε το περιεχόμενο του σεμιναρίου εκ των προτέρων ώστε να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

Όπου απαιτείται, η μορφή των σεμιναρίων μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές σας ανάγκες. Επιπλέον είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα νέο σεμινάριο με βάση τις δικές σας συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε μας στο +30 210 931 4054.

 

PANOPTRON Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ

Η υλοποίηση των σεμιναρίων μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ μέσω επιστροφής της εισφοράς που καταβάλλεται από τους εργοδότες υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Για πληροφορίες όσον αφορά στους όρους υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://laek.oaed.gr/

     
 
       
Copyright PANOPTRON