Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Η γλώσσα του σώματος

Αξιοποίηση της μη λεκτικής επικοινωνίας

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης σε θέματα επικοινωνίας συνήθως επικεντρώνεται είτε στον γραπτό είτε στον προφορικό λόγο. Όσο σημαντικά και αν είναι αυτά, δεν εμπεριέχουν μια ακόμη στοιχειωδέστερη μορφή επικοινωνίας: την οπτική ή μη λεκτική επικοινωνία.

Σκοπός του σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει σαν σκοπό να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη μη λεκτική επικοινωνία και να αυξήσει την επίγνωση όσον αφορά στα σήματα που στέλνουμε και στην επίδραση που έχουμε σε άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, θα οξύνει την αντίληψη όσον αφορά στο τι πραγματικά σκέπτονται και αισθάνονται οι άνθρωποι με τους οποίους συναλλασσόμαστε.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που συναλλάσσεται με άλλους ανθρώπους στο πλαίσιο της εργασίας του.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αποκομίσουν ευρύτερη αντίληψη και πληρέστερη αντίληψη της μη λεκτικής επικοινωνίας και των ποικίλων εκφάνσεών της

Να εξοικειωθούν με χαρακτηριστικές εκφράσεις της γλώσσας του σώματος, τις οποίες θα μπορούν να επισημαίνουν στο μέλλον

Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαβλέπουν τι αισθάνονται και τι σκέπτονται οι άνθρωποι με τους οποίους συναλλάσσονται

Να εφαρμόσουν μεθόδους προκειμένου να διαφοροποιούν τη δική τους συμπεριφορά ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους

Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία τους με άλλους ανθρώπους

Κύριες ενότητες

Τι είναι η μη λεκτική επικοινωνία;

Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας

Οι μορφές των μηνυμάτων που μεταβιβάζονται με τη μη λεκτική γλώσσα

Πολιτισμικές διαφορές στη μη λεκτική επικοινωνία

Ο κίνδυνος των παγιωμένων πεποιθήσεων και των βεβιασμένων συμπερασμάτων

Τι συμβαίνει όταν τα λεκτικά και τα μη λεκτικά μηνύματα αντιφάσκουν

Αποκρυπτογράφηση της γλώσσας του σώματος

Το περιεχόμενο του μη λεκτικού μηνύματος

Ο τρόπος που μας βλέπουν οι άλλοι

Προτεινόμενη διάρκεια

8 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON