Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Αντιμετώπιση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Μέθοδοι για την εποικοδομητική αντιμετώπιση συγκρούσεων

Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συγκρούσεις – και ο χώρος εργασίας δεν αποτελεί εξαίρεση. Η σύγκρουση είναι αναγκαίο κακό όταν οι άνθρωποι εργάζονται ή ζουν μαζί. Αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, οι συγκρούσεις μπορούν να αποβούν εξαιρετικά επιζήμιες, με επιπτώσεις στο ηθικό και στην παραγωγικότητα. Από την άλλη μεριά., οι συγκρούσεις μπορούν συχνά να αποκαλύψουν προβλήματα μέσα σε έναν οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον αντιμετωπιστούν σωστά, οι συγκρούσεις μπορούν να μεταβληθούν σε ευκαιρίες για βελτίωση και ανάπτυξη.

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σφαιρική θεώρηση μιας μεθόδου αντιμετώπισης συγκρούσεων που μπορεί να εφαρμοστεί στους σύγχρονους οργανισμούς. Μέσα από συζήτηση, ομαδικές δραστηριότητες και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα κύρια βήματα για την πρόληψη, την επισήμανση, την επίλυση και την εποικοδομητική αξιοποίηση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που επιθυμεί να βελτιώσει τις ικανότητές του στην αντιμετώπιση και επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αναγνωρίσουν τη δική τους στάση στην αντιμετώπιση συγκρούσεων

Να αντιληφθούν τις αιτίες, τις επιπτώσεις και την αξία των συγκρούσεων

Να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης συγκρούσεων

Να κατανοήσουν τις αποτελεσματικές τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων

Να εφαρμόσουν μεθόδους για την αποφυγή και πρόληψη συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Κύριες ενότητες

Εμπόδια στην αποτελεσματική αντιμετώπιση συγκρούσεων

Η δική μας προδιάθεση απέναντι στις συγκρούσεις

Προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις

Φύση των συγκρούσεων

Επίπεδα σύγκρουσης

Αιτίες συγκρούσεων

Η σημασία των συναισθημάτων

Ανθρώπινες ανάγκες που επηρεάζουν τις συγκρούσεις

Εστίες δημιουργίας συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Επιπτώσεις των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Οφέλη από την ορθή αντιμετώπιση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Τυπικές καταστάσεις συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Επισήμανση συγκρούσεων

Ανίχνευση των βαθύτερων αιτίων

Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης σύγκρουσης

Πλεονεκτήματα της έγκαιρης επισήμανσης

Οι πέντε διαφορετικοί τύποι στον τρόπο αντιμετώπισης συγκρούσεων

Κύρια βήματα για την αντιμετώπιση συγκρούσεων

Μέθοδοι μεσολάβησης

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON