Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Θεμελιώδεις αρχές για ποιοτική εξυπηρέτηση

Η εξυπηρέτηση είναι πολύ πιο σημαντική για τους πελάτες από την ποιότητα ή την τιμή και αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία κάθε οργανισμού.

Τέσσερις στους πέντε δυσαρεστημένους πελάτες δεν παραπονούνται - απλώς δεν επιστρέφουν ποτέ. Γι' αυτό το λόγο, το προσωπικό κάθε οργανισμού πρέπει να διαθέτει άριστες ικανότητες εξυπηρέτησης πελατών.

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να παράσχουν την άριστη εξυπηρέτηση που προσδοκούν οι δικοί τους πελάτες .

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της άριστης εξυπηρέτησης πελατών και να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών του οργανισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή με πελάτες ή που η εργασία του επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την εξυπηρέτηση των πελατών.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα είναι σε θέση

Να αναγνωρίσουν τη σημασία της άριστης εξυπηρέτησης προς τον πελάτη

Να αντιληφθούν τα οφέλη της επιτυχημένης ανθρώπινης αλληλεπίδρασης

Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της ανεπαρκούς εξυπηρέτησης

Να προσδιορίσουν τις ενέργειες και τους τρόπους συμπεριφοράς που θα τους επιτρέψουν να παράσχουν άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους

Να αναγνωρίσουν την ανάγκη ανάληψης προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πελατών

Κύριες ενότητες

Η συμπεριφορά και η δική μας νοοτροπία

Συμπεριφορά που παρεμποδίζει & συμπεριφορά που διευκολύνει

Η σπουδαιότητα της άριστης εξυπηρέτησης

Εξυπηρέτηση - Οι προσδοκίες των πελατών

Ανάληψη προσωπικής ευθύνης

Εξυπηρέτηση - Ανασταλτικοί παράγοντες

Αντιμετώπιση δύσκολων πελατών

Αντιμετώπιση παραπόνων

Στη θέση του πελάτη

Τα παράπονα και η επιχείρηση

Η επαγγελματική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των παραπόνων

Η επαφή με τον πελάτη

Με τη σκέψη στην πώληση

Τι αγοράζει ο πελάτης;

Βασικές αρχές αντιμετώπισης αντιρρήσεων

Τεχνικές για το κλείσιμο της πώλησης

Κάτι περισσότερο για τον πελάτη

Γιατί φεύγουν οι πελάτες;

Εστίαση στον Πελάτη

Ο εσωτερικός πελάτης

Αν αυτή ήταν η δική σας επιχείρηση

Η σημασία της ομαδικής εργασίας για την εξυπηρέτηση των πελατών

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON