Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Θεμελιώδεις αρχές για ποιοτική εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας

Στο σημερινό χώρο εργασίας, μεγάλη έμφαση δίνεται στην ορθή αντιμετώπιση των πελατών και στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτό που συχνά παραβλέπεται είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των εσωτερικών πελατών, αλλά και των πελατών γενικότερα ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο να προσδιορίσουν τους δικούς τους πελάτες μέσα στον οργανισμό, καθώς και τα βήματα και τις τεχνικές που απαιτούνται για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, θα τους βοηθήσει στο να σκεφθούν τρόπους για τη δημιουργία θετικού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος για την βελτίωση της λειτουργίας ολόκληρου του οργανισμού.

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες στη σημασία της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς πελάτες και να προτείνει θετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση αρμονικών και εποικοδομητικών σχέσεων στο χώρο του οργανισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που εργάζεται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό και το οποίο είναι επιφορτισμένο με εργασία από την οποία εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα άλλα μέλη ή πελάτες του οργανισμού.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα είναι σε θέση

Να αναγνωρίσουν τους δικούς τους πελάτες, καθώς και τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης που τους παρέχουν

Να προσδιορίσουν τρόπους για βελτίωση της εξυπηρέτησης που παρέχουν στους πελάτες τους

Να επισημάνουν τρόπους για την ορθή αντιμετώπιση παραπόνων των πελατών τους και τομείς στους οποίους χρειάζεται να βελτιώσουν τις ικανότητές τους

Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας για τη διασφάλιση ορθής εξυπηρέτησης

Κύριες ενότητες

Η εξυπηρέτηση πελατών για ανθρώπους που δεν έχουν «πελάτες»

Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών

Ποιοι είναι οι δικοί μου πελάτες;

Στοιχεία που συνθέτουν την άριστη εξυπηρέτηση

Παράγοντες που επηρεάζουν την εξυπηρέτηση των πελατών

Αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη

Η συμπεριφορά και η δική μας νοοτροπία

Πρότυπα συμπεριφοράς

Αναγνώριση των εμποδίων στην επικοινωνία

Ανάλυση κανόνων για αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη

Οι προσδοκίες των πελατών: Τι χρειάζονται και θέλουν οι πελάτες;

Η σημασία της συνέπειας στη σχέση με τον πελάτη

Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών

Επίλυση προβλημάτων στη σχέση με τον πελάτη

Αντιμετώπιση παραπόνων

Ζωτικά σημεία επικοινωνίας

Βελτίωση της εξυπηρέτησης

Ο εσωτερικός πελάτης

Η σημασία της ομαδικής εργασίας για την εξυπηρέτηση των πελατών

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON