Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας μάνατζερ

Ουσιώδεις γνώσεις για κάθε ηγέτη μιας ομάδας

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι μάνατζερ και γενικότερα όσοι διευθύνουν ανθρώπους βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της δημιουργίας αποτελεσματικών ομάδων. Αυτό το εργαστηριακής μορφής εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να εφοδιάσετε τους μάνατζερ και κάθε ηγέτη ομάδας μέσα στον οργανισμό σας με τις ουσιώδεις γνώσεις και δεξιότητες μάνατζμεντ για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας.

Σκοπός του σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον ηγέτη μιας ομάδας αλλά και ουσιώδεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ομάδων τους. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τις συζητήσεις και τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εφοδιαστούν με θεμελιώδεις γνώσεις για την ανάπτυξη των ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο που έχει την ανάγκη να αποκτήσει κληρωμένη αντίληψη όσον αφορά στις κύριες δεξιότητες που προϋποθέτει ο ρόλος του ως ηγέτη μιας ομάδας. Θα αποδειχθεί ωφέλιμο τόσο για νέους όσο και για έμπειρους διευθυντές, προϊσταμένους και, γενικότερα, ηγέτες ομάδων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι ολοκληρώσουν αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι σε θέσην

Να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τη σπουδαιότητα του ρόλου τους ως ηγέτη μιας ομάδας

Να εξοικειωθούν με βασικές αρχές οργάνωσης, προγραμματισμού, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων

Να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας τους να παρακινήσουν τον εαυτό τους και να αναπτυχθούν ανταποκρινόμενα σε συγκεκριμένα καθήκοντα και κριτήρια και επιτυγχάνοντας σαφώς προσδιορισμένους στόχους

Να εφαρμόσουν μεθόδους για την εποικοδομητική αντιμετώπιση συγκρούσεων και την παγίωση ομαδικού πνεύματος και δημιουργικού κλίματος στο χώρο εργασίας

"Κατεβάστε" αναλυτικό έγγραφο σε μορφή Acrobat (PDF)

Download - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας μάνατζερ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας μάνατζερ (145 KB)

Τρεις διαφορετικές μορφές για να επιλέξετε

Τετράωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οκτάωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δεκαεξάωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τηλεφωνήστε μας σήμερα στο 210 9314054 για να εξετάσουμε μαζί τη μορφή και τη διάρκεια που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Κύριες ενότητες

Ηγεσία της ομάδας

Σπουδαιότητα και αντικείμενο του ρόλου του ηγέτη μιας ομάδας

Οργάνωση και προγραμματισμός

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Βασικοί κανόνες προγραμματισμού

Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων

Χρήση διαγραμμάτων, εργαλείων και πρακτικών μεθόδων για τη λήψη αποφάσεων

Διαχείριση της απόδοσης

Καθορισμός καθηκόντων

Καθορισμός κριτηρίων απόδοσης και στόχων

Κανόνες εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και κριτικής

Παρακίνηση της ομάδας

Συμπτώματα ελλιπούς παρακίνησης

Παράγοντες παρακίνησης

Αντιμετώπιση συγκρούσεων

Ο ρόλος της σύγκρουσης στο χώρο εργασίας

Στρατηγικές αντιμετώπισης συγκρούσεων

Η μορφή και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές σας ανάγκες. Επίσης, είναι δυνατό να δημιουργηθούν πρόσθετες ενότητες με άλλα θέματα που ο οργανισμός σας κρίνει απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Τηλεφωνήστε μας σήμερα στο 210 9314054 για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις εκπαιδευτικές ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.


 
 
       
Copyright PANOPTRON