Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Διαχείριση της αλλαγής

Πώς θα κάνετε την αλλαγή ανώδυνη και παραγωγική

Η αλλαγή είναι ακατάπαυστη, αναπόφευκτη και φυσιολογική. Ωστόσο, δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη και συχνά προκαλεί πικρία, στρες και δυσπιστία. Γι' αυτό και η διαδικασία κάθε αλλαγής απαιτεί κατάλληλη διαχείριση προκειμένου να αποφευχθεί σωρεία πιθανών προβλημάτων.

Συγχωνεύσεις, εξαγορές, αλλαγές συστημάτων, μεταθέσεις, αλλαγές ρόλων και καθηκόντων, ανακατανομές και περικοπές, αναδιοργανώσεις, αναδιαρθρώσεις. Όλα αυτά καθίστανται από καιρό σε καιρό απαραίτητα για την επιβίωση ενός οργανισμού στο σύγχρονο περιβάλλον. Πώς αισθάνονται όμως οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι - οι άνθρωποι που στελεχώνουν το δικό σας οργανισμό;

Το σεμινάριο αναφέρεται σε ευρύ φάσμα ενεργειών που είναι δυνατό να εμποδίσουν ή να προαγάγουν τη διαδικασία της αλλαγής. Παράλληλα, επιδεικνύει ότι, με την αξιοποίηση κατάλληλων μεθόδων, η αλλαγή μπορεί να αποβεί ικανοποιητική και συναρπαστική διαδικασία και δείχνει στους μάνατζερ τον τρόπο για να κάνουν την αλλαγή ανώδυνη και παραγωγική.

Σκοπός του σεμιναρίου

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν την ορθή προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής και να συσχετίσουν τα εκπαιδευτικά σημεία με τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στο δικό τους οργανισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα από τη θέση του μέσα στον οργανισμό.

Ενδείκνυται ιδιαίτερα για ηγέτες ομάδων και προϊσταμένους, καθώς και για μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αναγνωρίσουν τα πιθανά εμπόδια στην αλλαγή

Να αναλάβουν ηγετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στη διαδικασία της αλλαγής

Να καταστρώσουν ένα πρόγραμμα δράσης που θα βοηθήσει στην αποτελεσματική υλοποίηση κάθε αλλαγής

Κύριες ενότητες

Τα εμπόδια για την αλλαγή

Επισήμανση και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων

Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων

Αντιμετώπιση του στρες και παροχή υποστήριξης

Προσωποποίηση της αλλαγής και προώθηση των θετικών στοιχείων

Παρακολούθηση και ενίσχυση

Ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών

Προτεινόμενη διάρκεια

8 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON