Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Τεχνικές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης

Πρακτικές τεχνικές για για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις

Οποτεδήποτε δύο άνθρωποι επιδιώκουν να επιτύχουν μεταξύ τους μια συμφωνία, υπάρχει η πιθανότητα τουλάχιστον ο ένας από αυτούς να αισθάνεται στο τέλος εξαπατημένος, θυμωμένος ή χολωμένος. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι και τα δύο μέρη είχαν ξεκινήσει πιστεύοντας ότι μπορούσαν να επιτύχουν μια λύση που θα ήταν αμοιβαία επωφελής.

Το σεμινάριο εξετάζει όλα τα στάδια μιας διαπραγμάτευσης, από την αρχική συνάντηση μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση, επιδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία που θα ικανοποιεί και τα δύο μέρη.

Σκοπός του σεμιναρίου

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα σύστημα σκέψης για την αντιμετώπιση κάθε είδους διαπραγμάτευσης ή σχετικής κατάστασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε διευθυντές και προϊσταμένους όσο και σε κάθε άτομο που ασχολείται με διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της εργασίας του. Θα αποδειχθεί πολύτιμο για κάθε μέλος ενός οργανισμού, και ιδιαίτερα για αυτούς που διατηρούν τακτική επαφή με πελάτες και προμηθευτές.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αντιληφθούν τις προσεγγίσεις και τους τρόπους συμπεριφοράς που απαιτούνται για επιτυχή διαπραγμάτευση

Να εξοικειωθούν με προχωρημένες τεχνικές διαπραγμάτευσης

Να εξετάσουν τυπικές καταστάσεις διαπραγματεύσεων και να συζητήσουν τα συμπεράσματα

Να εξασκηθούν στις διαπραγματεύσεις σε ασφαλές περιβάλλον

Κύριες ενότητες

Πιθανές εκβάσεις, συνέπειες και αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων

Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων

Τα θεμελιώδη στάδια για επιτυχή διαπραγμάτευση

Ανάλυση προσωπικών ικανοτήτων

Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της διαπραγμάτευσης

Το πρόβλημα της εμπιστοσύνης

Αναγνώριση των εμποδίων στην επικοινωνία κατά τις διαπραγματεύσεις

Κανόνες για αποτελεσματική επικοινωνία στις διαπραγματεύσεις

Τα διαφορετικά στιλ διαπραγμάτευσης

Διαπραγματευτικό Φάσμα (Bargaining Continuum)

Προχωρημένες τεχνικές διαπραγμάτευσης

Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων (Game Theory)

Χειρισμός δύσκολων διαπραγματευτών

Αντιμετώπιση τεχνασμάτων χειραγώγησης

Κατευθυντήριες γραμμές για επιτυχημένη διαπραγμάτευση

Σφάλματα που πρέπει να αποφεύγονται στις διαπραγματεύσεις

Προσωπικές ενέργειες και προγράμματα δράσης

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON