Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Προσωπική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα

Πρακτικά βήματα για την αύξηση της προσωπικής αποτελεσματικότητας

Πολλοί άνθρωποι παραπονούνται ότι οι ώρες της εργάσιμης ημέρας είναι λίγες για τις εργασίες που έχουν καθημερινά να ολοκληρώσουν. Όμως, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο άτομο που εργάζεται αποτελεσματικά και σ’ εκείνο που απλώς εργάζεται εξοντωτικά.

Το σεμινάριο αναλύει αυτή τη διαφορά και θίγει το ουσιαστικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε στέλεχος και επαγγελματίας: ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να οργανώνει το χρόνο και την εργασία του προκειμένου να διασφαλίζει την επίτευξη των επαγγελματικών και προσωπικών του στόχων.

Εκτός από ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο φιλοσοφίας και θεωρίας για τη διαχείριση του χρόνου, το σεμινάριο παρέχει μια πλήρη πρακτική μεθοδολογία για την αύξηση της προσωπικής αποτελεσματικότητας μέσα από την εφαρμογή καθημερινών απλών τεχνικών προγραμματισμού.

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει μια πλήρη πρακτική μεθοδολογία για την αύξηση της προσωπικής αποτελεσματικότητας μέσα από την εφαρμογή καθημερινών τεχνικών οργάνωσης και προγραμματισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που θέλει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του και τον τρόπο που διαχειρίζεται το χρόνο του, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε τύπο οργανισμού.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αντιληφθούν τις θεμελιώδεις έννοιες της διαχείρισης του χρόνου

Να εντοπίσουν τα δικά τους ιδιαίτερα ζητήματα διαχείρισης του χρόνου

Να κατανοήσουν τα θεμελιώδη στοιχεία του προγραμματισμού

Να αναγνωρίσουν την ανάγκη καθορισμού στόχων και αξιολόγησης προτεραιοτήτων

Να εφαρμόσουν μεθόδους για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους

Κύριες ενότητες

Η ορθή διαχείριση του χρόνου ως παράγων αύξησης της αποτελεσματικότητας

Εμπόδια στην ορθή διαχείριση του χρόνου

Τα αλληλένδετα συστατικά της διαχείρισης του χρόνου

Βασικά στοιχεία του προγραμματισμού

Νοητική χαρτογράφηση

Καθορισμός στρατηγικής και τακτικής

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου

Χρήση συστημάτων προγραμματισμού και διαχείρισης του χρόνου

Βασικοί κανόνες προγραμματισμού

Έλεγχος του ημερολογίου

Προγραμματισμός τεσσάρων σταδίων

Πρακτικά ζητήματα επικοινωνίας

Ανάθεση καθηκόντων

Αντιμετώπιση των διακοπών

Οργάνωση της προσωπικής εργασίας

Πρακτικά βήματα για την αύξηση της προσωπικής αποτελεσματικότητας

Προσωπικές ενέργειες και προγράμματα δράσης

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON