Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Δημιουργική επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων

Το σεμινάριο ασχολείται με τη βελτίωση της απόδοσης σε έναν από τους κρισιμότερους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας: τη διαδικασία για ακριβή επισήμανση και δημιουργική επίλυση προβλημάτων, μέσα από την εκμετάλλευση ευκαιριών και λήψη επιτυχημένων αποφάσεων.

Στο σημερινό εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόσμο, οι άνθρωποι που μπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητες σκέψης όλων των συνεργατών τους είναι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να φθάσουν στην επίτευξη των στόχων τους. Για το λόγο αυτό, το σεμινάριο εστιάζεται στην επίλυση προβλημάτων τόσο σε επίπεδο ατομικής προσέγγισης όσο και σε επίπεδο δημιουργικής λήψης αποφάσεων μέσα από ομαδική σκέψη .

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βελτιώσει τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων και να επιδείξει πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόζεται μια συγκροτημένη μέθοδος συνειδητά και με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της συνειδητής εφαρμογής μιας συγκροτημένης μεθόδου στη λήψη κάθε απόφασης

Να εξετάσουν τρόπους για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή

Να εφαρμόσουν μεθόδους για δημιουργική λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο

Κύριες ενότητες

Η σπουδαιότητα της καινοτομίας

Υπέρβαση των νοητικών περιοριστικών παραγόντων

Οι διαφορές στην αντίληψη

Η σημασία της νοοτροπίας

Αξιοποίηση του νοητικού δυναμικού μας

Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης

Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων

Επανεξέταση του συνηθισμένου τρόπου λήψης αποφάσεων

Εκμετάλλευση ευκαιριών για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων

Η διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων

Χρήση διαγραμμάτων, εργαλείων και πρακτικών μεθόδων για τη λήψη αποφάσεων

Ομαδική λήψη αποφάσεων

Υπέρβαση των πιθανών εμποδίων

Αξιοποίηση του συνδυασμένου δυναμικού της ομάδας

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON