Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Διαλεκτική μέθοδος πώλησης

Πώς να εξασφαλίζετε πωλήσεις που οι άλλοι αδυνατούν να επιτύχουν

Όπως κάθε επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει άριστα, η όξυνση του ανταγωνισμού έχει επηρεάσει δραστικά και τη φύση των πελατών. Παραδοσιακές τεχνικές πώλησης τείνουν πλέον να αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, καθώς οι προσδοκίες των πελατών έχουν μεταβληθεί. Η αυξημένη έμφαση που προσδίδεται από τις επιχειρήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών πρέπει να αντανακλάται και μέσα από τις μεθόδους των πωλητών τους.

Το σεμινάριο εστιάζεται στον τρόπο για επίτευξη σημαντικών πωλήσεων σε αυτό το νέο περιβάλλον. Συνδυάζοντας εδραιωμένες τεχνικές με τη διαλεκτική μέθοδο, το σεμινάριο προτείνει μια προσέγγιση που επιτυγχάνει τον υψηλότερο βαθμό επιτυχίας στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν σε μια σημαντική απόφαση αγοράς εκ μέρους του πελάτη ή που προϋποθέτουν το κτίσιμο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του πωλητή και του πελάτη .

Σκοπός του σεμιναρίου

Πρωταρχικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθηθούν οι πωλητές στο να επιτυγχάνουν περισσότερες και μεγαλύτερης αξίας πωλήσεις υιοθετώντας μια προσέγγιση που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και αποφέρει μακροχρόνιες και επικερδείς σχέσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις μέσα από προσωπικές συναντήσεις με πελάτες, ιδιαίτερα σε εταιρικό επίπεδο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της διάγνωσης των πραγματικών επιθυμιών των πελατών

Να κατανοήσουν τις μεθόδους που οδηγούν στην επίτευξη σημαντικών πωλήσεων

Να χρησιμοποιήσουν ένα δομημένο πρότυπο για τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων

Να αναγνωρίσουν τη σημασία της συστηματικής προετοιμασίας και διεξαγωγής συναντήσεων με πελάτες

Να ετοιμάσουν συγκεκριμένα σχέδια για την ενσωμάτωση των αρχών της διαλεκτικής μεθόδου στη δική τους προσέγγιση

Κύριες ενότητες

Τα στοιχεία της επιτυχημένης πώλησης

Η σπουδαιότητα της σχέσης με την πελάτη

Τι είναι αυτό που αγοράζει ο πελάτης

Κατανόηση των αναγκών

Εισαγωγή στην τεχνική της διαλεκτικής μεθόδου πώλησης

Το σύστημα διάγνωσης των αναγκών του πελάτη

Διασφάλιση των απαραίτητων πληροφοριών

Διαπίστωση της τρέχουσας κατάστασης

Διερεύνηση πιθανών προβλημάτων

Ανάλυση των επιπτώσεων των προβλημάτων για τον πελάτη

Εξεύρεση επιθυμητών λύσεων

Συμφωνία με τον πελάτη επί του πρακτέου

Προσδιορισμός ενεργειών για την υλοποίηση της συμφωνηθείσας λύσης

Προσωπικές ενέργειες και προγράμματα δράσης

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON