Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων

Αύξηση της ομαδικής αποτελεσματικότητας

Οι οργανισμοί ουσιαστικά αφορούν σε άτομα που συνεργάζονται μεταξύ τους ως μέλη μιας ή περισσοτέρων ομάδων. Μια ομάδα μπορεί να επιτύχει πολύ περισσότερα από το άθροισμα των προσπαθειών των ατόμων που την αποτελούν. Κι όμως, πολλές φορές οι οργανισμοί αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν πλήρως αυτό το δυναμικό. Συχνά συμβαίνει τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας να είναι ακόμη και κατώτερα από αυτά που θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί αν το κάθε μέλος της ομάδας εργαζόταν μόνο του.

Το σεμινάριο εστιάζεται στην αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας, καθώς και τη βελτίωση των ομαδικών και ατομικών μεθόδων εργασίας.

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιδείξει γιατί οι άνθρωποι σε κάθε οργανισμό πρέπει να εργάζονται ομαδικά και πώς μπορούν να το κάνουν αποτελεσματικά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που είναι μέλος ή ηγέτης ομάδας και, γενικότερα, σε κάθε άτομο που συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη των στόχων της εργασίας του. Ενδείκνυται η συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας σαν πρώτο βήμα για τη βελτίωση της απόδοσής της.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας

Να αντιληφθούν τα οφέλη της ομαδικής εργασίας για τους ίδιους ως άτομα, για την ομάδα τους και για ολόκληρο τον οργανισμό τους

Να εφαρμόσουν μεθόδους για αποτελεσματική ομαδική εργασία

Κύριες ενότητες

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ομάδων

Καθορισμός στόχων

Ομαδική επίλυση προβλημάτων και αποτελεσματικός προγραμματισμός

Το άτομο και η ομάδα

Ο ρόλος του ατόμου μέσα στην ομάδα

Τα μέλη της ομάδας σαν άτομα

Τα μέλη της ομάδας και η ομάδα

Πρότυπα συμπεριφοράς

Πολιτισμικές διαφορές

Αποτελεσματική επικοινωνία

Αναγνώριση των εμποδίων στην επικοινωνία

Επισήμανση και επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων

Ανάλυση κανόνων για αποτελεσματική επικοινωνία

Αρχές αποτελεσματικού συντονισμού για την υλοποίηση των σχεδίων της ομάδας

Ο ρόλος του ηγέτη μιας ομάδας

Ανάλυση ομαδικής αποτελεσματικότητας

Τα πέντε στάδια της ομαδικής ανάπτυξης

Κτίσιμο ομάδων

Ομαδική αποτελεσματικότητα στην πράξη

Συστήματα συντονισμού της ομαδικής εργασίας

Ανάπτυξη των μελών της ομάδας

Προτεινόμενη διάρκεια

16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON