Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Διαχείριση του χρόνου για στελέχη διοικητικής υποστήριξης

Πώς να οργανώσετε την εργασία σας και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το χρόνο σας

Οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν κάποιο είδος συστήματος. Προσπαθούν σκληρά να είναι οργανωμένοι, κι όμως συχνά καταλήγουν να πελαγοδρομούν.

Το σεμινάριο θα βοηθήσει ανθρώπους σε κάθε οργανισμό να αντιληφθούν γιατί συνεχίζουν να έχουν προβλήματα στη διαχείριση του χρόνου και πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μόνιμα και αποτελεσματικά.

Σκοπός του σεμιναρίου

Κύριες επιδιώξεις του σεμιναρίου είναι

Να επισημανθούν μερικά από τα συνηθέστερα προβλήματα διαχείρισης του χρόνου και να εξεταστεί πώς αυτά επηρεάζουν τους συμμετέχοντες

Να διερευνηθούν οι λόγοι της εμφάνισης αυτών των προβλημάτων

Να αναζητηθούν λύσεις που οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στη δική τους επαγγελματική ζωή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη αλλά και σε κάθε άτομο που πρέπει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του προκειμένου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της εργασίας του. Θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για εκείνους που:

Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση του δικού τους χρόνου, ιδιαίτερα αν δεν διαθέτουν κανένα για να του αναθέτουν καθήκοντα.

Εργάζονται σε ομάδες, δεδομένου ότι μέλη ομάδων με προβλήματα διαχείρισης χρόνου μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ολόκληρης της ομάδας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα μπορέσουν

Να αντιληφθούν τις θεμελιώδεις έννοιες της διαχείρισης του χρόνου

Να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της δικής τους στάσης απέναντι στο χρόνο και στα προβλήματα της διαχείρισης του χρόνου

Να εφαρμόσουν πρακτικές μεθόδους για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους

Κύριες ενότητες

Προβλήματα διαχείρισης του χρόνου

Καθορισμός προτεραιοτήτων και προγραμματισμός

Καθημερινός προγραμματισμός Καθορισμός προθεσμιών

Πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων

Διαχείριση της επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους

Αντιμετώπιση των διακοπών

Αντιμετώπιση εξωτερικών παρεμβάσεων και τηλεφωνημάτων

Συνεργασία με τους συναδέλφους

Οργάνωση της προσωπικής εργασίας

Διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων

Τακτοποίηση του γραφείου

Χρήση συστημάτων προγραμματισμού και διαχείρισης του χρόνου

Προτεινόμενη διάρκεια

8 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)


 
 
       
Copyright PANOPTRON