Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Αποτελεσματική αξιοποίηση εκπαιδευτικών μέσων

Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Τα εκπαιδευτικά μέσα προσδίδουν τη μέγιστη δυνατή αξία, τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο, όταν ενσωματώνονται πλήρως σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σεμινάριο παρουσιάζει τη δημιουργική και αποτελεσματική αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων και μέσων εκπαίδευσης στη δια βίου μάθηση, σε συνδυασμό με σύγχρονες και ορθές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακής μορφής και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στη χρήση καινοτόμων μεθόδων και μέσων εκπαίδευσης στη δια βίου μάθηση.

Συζήτηση ορθών εκπαιδευτικών πρακτικών.

Εξοικείωση των εκπαιδευτών και ατόμων που ασχολούνται με την επιχειρησιακή και επαγγελματική επιμόρφωση και την εκπαίδευση ενηλίκων με τις λύσεις και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή εκπαιδευτικών μέσων.

Κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική χρήση εκπαιδευτικών ταινιών και άλλων πολυμέσων.

Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση μια εκπαιδευτική ταινία.

Συζήτηση με τους συμμετέχοντες για την καταλληλότητα των προτεινομένων λύσεων, τις ανησυχίες τους όσον αφορά σε προβλήματα που είναι δυνατό να προκύψουν και πρακτικούς τρόπους για την αντιμετώπιση τέτοιων ενδεχομένων προβλημάτων.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο 210 9314054 ή στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση info@panoptron.gr

 

Αποτελεσματική αξιοποίηση εκπαιδευτικών μέσων

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης

Το σεμινάριο αναπτύχθηκε από την PANOPTRON στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Σύμπραξης Grundtivg "Multimedia training products across European countries", η οποία χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
 
       
Copyright PANOPTRON