Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Αποφάσεων

Κάθε πρόβλημα δεν αποτελεί παρά ένα χάσμα ανάμεσα στην υπάρχουσα κατάσταση - που δεν μας ικανοποιεί - και σε μια επιθυμητή κατάσταση - που ιδανικά θα ανταποκρινόταν απόλυτα στις προσδοκίες μας. Το σεμινάριο ασχολείται με τη μέθοδο με την οποία μπορούμε να βρίσκουμε και να αποφασίζουμε τον καλύτερο τρόπο για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος.

Το σεμινάριο εστιάζεται στην επίλυση προβλημάτων τόσο σε επίπεδο ατομικής προσέγγισης όσο και σε επίπεδο δημιουργικής λήψης αποφάσεων μέσα από ομαδική σκέψη.

Οφέλη

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων μέσα από τη διερεύνηση όλων των προσφερομένων επιλογών και τη λήψη της απόφασης που ανταποκρίνεται στην πραγματική και ακριβή φύση του προβλήματος.

Ιδιαίτερα σε ομαδικό επίπεδο, το σεμινάριο μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στο να ενδυναμώσει και να παγιώσει την ομαδική φιλοσοφία και αντίληψη και να βοηθήσει ολόκληρη την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας να σκέπτεται πιο αποτελεσματικά σαν ομάδα.

Η χρήση μιας μεθοδικής προσέγγισης στην επίλυση ενός προβλήματος δημιουργεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην υλοποίηση της λύσης, αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας και εξασφαλίζει τη δέσμευση των ατόμων που συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που είναι επιφορτισμένο με την επίλυση προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων.

Σε ατομικό επίπεδο, το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε στέλεχος ή επαγγελματία, αφού η επίλυση προβλημάτων αποτελεί μόνιμα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εργασία όλων μας.

Σε ομαδικό επίπεδο, το σεμινάριο αφορά τόσο στον ηγέτη της ομάδας που καλείται να αξιοποιήσει τη συνεισφορά των μελών της όσο και στα μέλη της ομάδας που συνεισφέρουν το καθένα τις γνώσεις και την εμπειρία τους προς την κατεύθυνση μιας βέλτιστης και κοινά αποδεκτής λύσης.

Διάρκεια

Το σεμινάριο είναι μονοήμερο με συνολική διάρκεια 8 ωρών και παρέχει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων όσο και κατάλληλες πρακτικές μεθόδους.

  Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Αποφάσεων
     
   
Top
 
       
Copyright PANOPTRON