Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Εύκολη Διαχείριση Προγραμμάτων Ενεργειών (Project Management)

Η αυξημένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε εργαζομένους, η εξαφάνιση του άκαμπτου ιεραρχικού οργανισμού και η αυξημένη σημασία της εργασίας κατά ομάδες έχει σαν συνέπεια όλο και περισσότεροι άνθρωποι να ασχολούνται με προγράμματα ενεργειών (project) σε τακτική βάση. Το κλειδί για τη διαχείριση προγραμμάτων ενεργειών είναι η ικανότητα ανάλυσης του προγράμματος σε μια σειρά εύκολων στην παρακολούθηση εργασιών και δραστηριοτήτων.

Αυτή η όλο και πιο σημαντική πλευρά της επαγγελματικής μας ζωής είναι κάτι που πολλοί από εμάς αναγκαζόμαστε να αναλάβουμε χωρίς πραγματική θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση πάνω στον τρόπο για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος ενεργειών εντός των προθεσμιών και του προϋπολογισμού. Επιπλέον, η ικανότητα σ’ αυτόν τον τομέα καθίσταται μείζων παράγων αποτίμησης της επαγγελματικής μας επιτυχίας.

Οφέλη

Η μάθηση μέσω της εμπειρίας είναι ασφαλώς πολύ σημαντική. Όμως η "εξάσκηση" πάνω σε πραγματικά προγράμματα ενεργειών μπορεί να αποφέρει καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες ένα άρτιο και ρεαλιστικό πρότυπο για τη διαχείριση προγραμμάτων ενεργειών.

Οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν μέσα από τη συνειδητοποίηση του τρόπου χρήσης κρίσιμων μεθόδων, όπως η επικοινωνία, η ανάθεση καθηκόντων, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ο καθορισμός ορόσημων.

Η αυτοπεποίθηση είναι ζωτικό στοιχείο όταν κάποιος έχει την ευθύνη ενός έργου. Το ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο που θα αποκομίσουν από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα τους παράσχει την αυτοπεποίθηση να αναλαμβάνουν (και να ολοκληρώνουν επιτυχώς) τη διαχείριση πολλαπλών προγραμμάτων ενεργειών.

Η επικοινωνία εντός ομάδων επιφορτισμένων με την υλοποίηση έργων αυξάνει καθώς τα άτομα συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα αποστολής των κατάλληλων σημάτων σε άλλους που συμμετέχουν σε κοινά προγράμματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειών στο πλαίσιο της εργασίας του, χωρίς ενδεχόμενα να διαθέτει όλη την απαιτούμενη κατάρτιση για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων και την ενσωμάτωσή τους στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Διάρκεια

Το σεμινάριο είναι μονοήμερο με συνολική διάρκεια 8 ωρών και ασχολείται τόσο με το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και με πρακτική εξάσκηση μέσω της κατάστρωσης προγράμματος για έναν από τους τρέχοντες τομείς δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων.

  Διαχείριση Προγραμμάτων Ενεργειών
     
   
Top
 
       
Copyright PANOPTRON