Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 

Διαχείριση του Χρόνου και Συντονισμός της Εργασίας Ομάδων

Η ομαδική εργασία δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί ως δια μαγείας. Προϋποθέτει σκληρή εργασία και δέσμευση από όλα τα μέλη της ομάδας. Από την άλλη, όμως, είναι κάτι που, όταν εμπεδωθεί, συνοδεύει κάθε άτομο σ’ όλη την υπόλοιπη επαγγελματική του ζωή.

Έχουν όλα τα μέλη της ομάδας σας την ίδια αντίληψη για φράσεις όπως "κρίσιμο" και "εκτός προθεσμίας"; Μήπως υπάρχουν πολλοί “στρατηγοί” και κανένας “στρατιώτης”; Διαθέτουν όλοι τον ίδιο προσανατολισμό προς τους στόχους και γνωρίζουν όλοι τη στρατηγική και τα σχέδια που ακολουθούνται; Και, τέλος, μήπως η επιχείρησή σας έχει επενδύσει στο Επαγγελματικό Σύστημα Προγραμματισμού Time/system και πιστεύει ότι οι ομάδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν το εργαλείο πιο αποτελεσματικά;

Οφέλη

Εσείς και η ομάδα σας μπορείτε να αποκομίσετε πολυάριθμα οφέλη:

Κοινό τοπίο - κοινή προσπάθεια στην εξεύρεση ιδεών και λύσεων με το συναίσθημα ομαδικότητας, συμμετοχής και υπευθυνότητας.

Η ομάδα θα μάθει να συμφωνεί τα σημαντικά προγράμματα ενεργειών μέσα από την αξιολόγηση, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τον καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων.

Η ομάδα θα καθορίσει μια κοινή βάση που θα διευκολύνει το συντονισμό και την επικοινωνία.

Συνολική εποπτεία στόχων και προγραμμάτων.

Σαφής κατεύθυνση και κατανόηση των αρμοδιοτήτων κάθε ατόμου στην υλοποίηση των στόχων της ομάδας.

Κατανόηση του τρόπου για μέγιστη αξιοποίηση κάθε μέλους και ολόκληρης της ομάδας.

Αυξημένη παρακίνηση και καλύτερο κλίμα εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αποκτούν καλύτερη προοπτική της σπουδαιότητας των εργασιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των ομαδικών στόχων και πώς να εντάσσουν αυτές τις εργασίες στις καθημερινές δραστηριότητες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που επιθυμεί να επιτύχει τη μέγιστη απόδοση της ομάδας του. Κάθε ομάδα είναι τόσο ισχυρή όσο και ο ασθενέστερος κρίκος της, και το σεμινάριο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν ασθενείς κρίκοι. Αν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σας είναι οικείο, εσείς και η ομάδα σας αναμφίβολα θα ωφεληθείτε:

Τα μέλη της ομάδας δεν έχουν επαρκή γνώση των στόχων και των σχεδίων του οργανισμού.

Τα μέλη της ομάδας διαθέτουν ελάχιστη επιρροή στα προγράμματα και τις εργασίες.

Η ομάδα αντιμετωπίζει τις αλλαγές και τα προβλήματα αντιδρώντας και όχι προνοώντας.

Τα μέλη της ομάδας δεν είναι βέβαια για το ρόλο τους μέσα στην ομάδα.

Η επιχείρηση έχει επενδύσει στο Σύστημα Προγραμματισμού Time/system και πιστεύει ότι οι ομάδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο πιο αποτελεσματικά.

Τα μέλη της ομάδας χρειάζονται καλύτερη κατανόηση του τρόπου για να μετατρέπουν τους στόχους σε καθημερινές δραστηριότητες.

Διάρκεια του σεμιναρίου

Το σεμινάριο είναι διήμερο με συνολική διάρκεια 16 ωρών. Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στις θεωρίες και στις τεκμηριωμένες πρακτικές προσεγγίσεις για την ορθή διαχείριση του χρόνου και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας τους. Επίσης, θα αποκομίσουν πρακτικές ιδέες για τη χρήση του Επαγγελματικού Συστήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των ενεργειών της ομάδας.

  Διαχείριση του Χρόνου και Συντονισμός της Εργασίας Ομάδων
     
   
Top
 
       
Copyright PANOPTRON