Αρχική ΣελίδαSite Map Συστήματα Προγραμματισμού Time/systemΕκπαιδευτικές ταινίες και μέσα επιχειρησιακής επιμόρφωσηςΕνδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσηςΠρακτικές ιδέες για ανάπτυξη και αποτελεσματικότηταΕπικοινωνία με την PANOPTRON
 
     

Γιατί να επιλέξετε τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια της PANOPTRON

Επιδίωξή μας είναι να σχεδιάζουμε, να διαμορφώνουμε και να υλοποιούμε τα ενδοεπιχειρησιακά μας σεμινάρια - πάντα σε στενή συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό - έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα μέγιστα δυνατά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι ουσιώδεις λόγοι για να επιλέξετε τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια της PANOPTRON.

Πλήρης αποσαφήνιση των λόγων και των οφελών της εκπαίδευσης

Όπως οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν τι έχουν να κερδίσουν προτού αγοράσουν, έτσι και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τι θα τους αποφέρει η επένδυση του χρόνου και το κόπου τους. Τα σεμινάρια της PANOPTRON βοηθούν τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν πλήρως γιατί γίνεται η εκπαίδευση, πώς θα ωφεληθούν οι ίδιοι και πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα εκπαιδευτικά σημεία στην εργασία τους.

Δυναμικό και αποτελεσματικά διαμορφωμένο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων της PANOPTRON προσαρμόζεται και διαμορφώνεται έτσι ώστε να συνδέεται άμεσα με την εργασία των εκπαιδευομένων. Όσο ευκολότερα μπορούν να αντιληφθούν πώς σχετίζεται με αυτά που κάνουν καθημερινά, τόσο πιθανότερο είναι να το αποδεχθούν και να δεσμευθούν να το εφαρμόσουν στην εργασία τους.

Συγκεκριμένα παραδείγματα

Τα σεμινάρια της PANOPTRON αποφεύγουν τους αφορισμούς και τις αοριστολογίες. Αντιθέτως, παρέχουν στους εκπαιδευόμενους συγκεκριμένα παραδείγματα για το πότε και πώς μπορούν να εφαρμόσουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην καθημερινή εργασία τους.

Χρήση αποτελεσματικών εποπτικών μέσων

Τα σεμινάρια της PANOPTRON περιλαμβάνουν κατάλληλες εκπαιδευτικές ταινίες που διευκολύνουν την αποσαφήνιση των μηνυμάτων, επιδεικνύοντας σύνθετες καταστάσεις και βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να συσχετίσουν άμεσα τα εκπαιδευτικά σημεία με το δικό τους εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποί σας θα αφομοιώσουν και θα θυμούνται τα εκπαιδευτικά μηνύματα πολύ καιρό μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Συμμετοχή

Τα σεμινάρια της PANOPTRON δεν αποτελούν μονότονες διαλέξεις. Αντιθέτως, έχουν πλήρη εργαστηριακή μορφή, προκαλώντας τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών μέσα από διαλεκτική συζήτηση, καταιγισμό ιδεών (brainstorming), ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Εξασφάλιση δέσμευσης για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σημείων

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου της PANOPTRON ζητείται από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν και να καταγράψουν τα δικά τους "Σχέδια Δράσης", περιγράφοντας ενέργειες που προτίθενται να αναλάβουν προκειμένου να εφαρμόσουν στην εργασία τους συγκεκριμένες δεξιότητες που καλύφθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο +30 210 931 4054.

 

PANOPTRON Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ

Η υλοποίηση των σεμιναρίων μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ μέσω επιστροφής της εισφοράς που καταβάλλεται από τους εργοδότες υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Για πληροφορίες όσον αφορά στους όρους υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://laek.oaed.gr/

     
 
       
Copyright PANOPTRON